Przewodnik po Systemie Mailingu Personalizowanego

Newsletter:

Menu Newsletter służy do tworzenia, edytowania i wysyłania newsletterów do wybranych grup wysyłkowych
- Tworzenie nowego newslettera
 1. Aby stworzyć nowy newsletter należy kliknąć Nowy z menu Newsletter. Otworzy się nowe okno, w którym można edytować i formatować wiadomość
 2. Wiadomość można formatować korzystając z formatu HTML, który pozwala na na przygotowanie wiadomości z użyciem grafiki oraz takich opcji jak: formatowanie tekstu, numerowanie, punktowanie, wyrównanie, linie poziome, obrazy (w tym tła), style HTML i łącza do stron sieci Web.
 3. Możliwe jest wklejenie wiadomości ówcześnie przygotowanej w edytorze tesktu (np. MS Word), poprzez zastosowanie opcji kopiuj/wklej.
 4. Wiadomość można przygotować korzystając ze znaczników używanych w języku html. W tym przypadku należy w oknie wybrać znaczek (Podgląd kodu html) i umieścić kod html.
 5. Wstawianie grafiki jest możliwe tylko po wcześniejszym wstawieniu pliku na serwer. Aby dodać plik graficzny na serwer, należy skorzystać z opcji Dodaj grafikę z menu Newsletter.
 6. W polu "Tytuł wiadomości" wpisz temat wiadomości jaki odbiorca otrzyma.
 7. Po zakończeniu procesu tworzenia nowej wiadomości, zapisz ją korzystając z opcji Zapisz
- Zapisane newslettery
Po kliknięciu na element Zapisane z menu Newsletter wyświetli się lista zapisanych poprzednio newsletterów, które w tym miejscu można podejrzeć, zmodyfikować, usunąć lub przenieść do folderu Archiwum.
- Archiwizacja newsletterów:
 1. Archiwizacja odbywa się po po wejściu w Zapisane.
 2. Zarchiwizowane newslettery można przenieść z powrotem do katalogu Zapisane po kliknięciu w dearchiwizacja.
- Wysyłanie newsletterów
Aby wysłać newsletter należy kliknąć Wyślij z menu Newsletter. Jeżeli na stronie pokaże się napis Brak zdefiniowanych serwerów SMTP należy uprzednio zdefiniować serwer poczty wychodzącej (SMTP) klikając na link (opis jak dodać serwer SMTP znajduje się poniżej).
 1. Wybierz newsletter do wysłania (możliwe jest zaznaczenie kilku naraz).
 2. Wybierz grupy do których chcesz wysłać newsletter (możliwe jest zaznaczenie kilku grup naraz).
 3. Wybierz serwer poczty wychodzącej z której ma nastąpić wysyłka newsletterów.
 4. W polu Od wprowadź tekst, jaki ma się wyświetlać w mailu w polu Od (np. TAN sp. z.o.o. - Jan Kowalski)
 5. W polu Nazwa firmy wprowadź tekst jaki będzie się wyświetlał w stopce maila, gdzie zawarta jest informacja o rezygnacji z otrzymywania newsletterów. Wpisanie w pole Nazwa firmy tekstu TAN Sp. z o.o. spowoduje wyświetlenie się tekstu "Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji od TAN Sp. z o.o. kliknij na poniższy link"
 6. Z listy serwerów SMTP należy zaznaczyć jeden, z którego mają być wysyłane newslettery.
 7. Naciśnięcie przycisku Wyślij powoduje wysłanie wybranych newsletterów do wybranych grup. W zależności od ilości adresów, wysyłka może potrwać od kilku sekund do kilku minut. Nie należy w tym czasie zamykać okna przeglądarki z tą stroną.
- Dodawanie i usuwanie plików graficznych
Aby wstawić do wiadomości plik graficzny należy go uprzednio wgrać na serwer korzystając z opcji Dodaj grafikę z menu Newsletter. Pliki graficzne muszą być w kolorze formatu RGB.
 1. Aby wgrać plik na serwer należy, korzystając z przycisku Przeglądaj, wybrać plik z dysku twardego, a następnie kliknąć przycisk Dodaj.
 2. Aby usunąć plik z serwera należy kliknąć usuń obok nazwy pliku. Usunięcie pliku z serwera może spowodować późniejsze niewyświetlanie się danego obrazka u odbiorcy.

Adresy:

Menu Adresy służy do zarządzania adresami mailowymi oraz grupami odbiorców newslettera.
- Zarządanie grupami
W tym miejscu znajduje się spis wszystkich wcześniej utworzonych grup mailingowych, które można przeglądać, zmienić nazwę bądź usunąć.
 1. Przeglądanie grupy - opcja dostępna po wyświetleniu się listy grup. Umożliwia przejrzenie występujących w grupie adresów mailowych, modyfikację przynależności do grupy danego adresu e-mail oraz usunięcie adresu z grupy.
 2. Dodanie nowej grupy - poniżej listy grup mailingowych znajduje się pole Nazwa grupy, w które należy uzupełnić i zatwierdzić kliknięciem w przycisk Dodaj.
- Dodawanie pojedynczych adresów email
 1. Aby dodać adres email do wysyłki, należy kliknąć Dodaj adres z menu Adresy uzupełnić pola Nazwa firmy, Imię, Nazwisko, E-mail oraz wybrać grupę do której będzie dany adres przynależał.
 2. Pola Nazwa firmy, Imię, Nazwisko nie są wymagane.
 3. Jeżeli adres istnieje, pojawi się komunikat informujący o tym fakcie. Klikając modyfikuj, można przypisać dany adres do kolejnej grupy wysyłkowej. Nie ma limitu przynależności do grupy.
- Dodawanie wielu adresów email - Import bazy adresowej
 1. Aby zaimportować własną bazę adresów email do wysyłki należy kliknąć Import bazy adresowej z menu Adresy i zaimportować wcześniej przygotowany plik csv.
 2. Informacja o pliku csv:
  • pola: email, nazwa firmy, imię, nazwisko, nazwa grupy
  • dany adres można przyporządkować do wielu grup, które należy rozdzielić przecinkiem (patrz przykład)
  • separator tekstu: "
  • separator pola: średnik
  • zestaw znaków: UTF-8
  Przykładowy plik csv:
  "nowak@abc.pl";"Firma ABC";"Jan";"Nowak";"ważni klienci"
  "kowalski@xyz.pl";"Firma XYZ";"Andrzej";"Kowalski";"ważni klienci, dostawcy"
- Wyszukiwanie adresów
 1. Opcja wyszukiwania istniejących adresów w bazie jest dostępna z menu Adresy Usuń adres.
 2. W polu Adres e-mail należy wpisać interesujący nas adres i kliknąć na przycisk Znajdź.
 3. Jeżeli adres znajduje się w bazie zostanie wyświetlony z opcjami modyfikuj oraz usuń.
- Usuwanie pojedynczych adresów z bazy
Aby usunąć adres mozna skorzystać z następujących opcji:
 1. Poprzez Usuń adres z menu Adresy. W polu Adres e-mail należy wpisać interesujący nas adres i kliknąć na przycisk Znajdź. Jeżeli system wyszuka adres, zostanie on wyświetlony z usuń.
 2. Poprzez przeglądania adresów w danej grupie wysyłkowej. W tym celu należy skorzystać z Zarządzanie grupami z menu Adresy , wygrać grupę w której dany adres się znajduje i kliknąć w usuń.
- Adresy bez przypisanej grupy
Aby wyświetlić adresy, nie będące w żadnej grupie należy wybrać Adresy bez grupy z menu Adresy. Korzystając z opcji przypisz grupę możemy wprowadzić dany adres do dowolnej grupy.

Administracja:

Menu Administracja służy do zarządzania adresami mailowymi oraz grupami odbiorców newslettera.
- Zarządzanie użytkownikami uprawnionymi do wysyłki
Aby wyświetlić uprawnionych użytkowników, należy kliknąć Użytkownicy z menu Administracja. Po wyświetleniu się listy, istnieje możliwość modyfikacji danych użytkownika (zmiana adresu email, hasła) oraz usunięcia.
- Dodawanie użytkowników
Aby dodać nowego użytkownika należy kliknąć Dodaj użytkownika z menu Administracja i uzupełnić wszystkie pola formularza (Imię, Nazwisko, E-mail, hasło) a następnie kliknąć w przycisk Zatwierdź.
- Konfiguracja serwera poczty wychodzącej SMTP
Aby móc wysłać newsletter, należy zdefiniować serwer SMTP, z którego będą wysyłane wiadomości.
 1. Opcja jest dostępna po kliknięciu Serwer pocztowy SMTP z menu Administracja.
 2. Klikając w Dodaj nowy serwer SMTP należy uzupełnić wszystkie pola formularza (Serwer poczty wychodzącej SMTP, email, nazwa konta, hasło) - informacje, które podaje się podczas konfigurowanie konta pocztowego w programach tj. Outlook, Thunderbird, Eudora itp. i zatwierdzić przyciskiem.